Planteringar

Förteckning över planteringar på gården till Dykaren 12, samt skötselråd

Det ligger bark i nästan alla lådor. Vid behov behöver mer bark köpas och fyllas på. Barken binder väta vilket gör att man slipper vattna då vattnet inte avdunstar. (Se bark i låda 5.) Lådorna på gård 1 bör behöver rensas på ogräs och fyllas på med bark.

Gård 1 (första gården)

Låda 1 med spaljé
Klematis – beskär på våren till ca 1 meter. Den ska klättra på spaljén (beskär på våren). OBS denna behöver inte beskäras i år – (2015). (Klematis)

Klipp ner dem nära marken, sent på hösten eller tidigt på våren. Spara ca 2 bladpar vilket innebär en klipphöjd av ca 20 cm.

OBS: vid all beskärning av klematis lägger man snittet på grenen strax ovanför ett bladpar, alt. ett par av knoppar.

Snöbär (gamla)

Låda 2
Spirea, troligen bukettspirea. Beskärs i JAS (juli, aug, sep) eller under vårvinter (mars, april) för att inte tappa blomning. (Spirea)

Perenner:
Jättedaggkåpa (runda blad). Kan blomma igen om man klipper ner växten efter blomning (låt bladen vara kvar på hösten så får den mer näring och blir ännu finare på våren). Rensa bort gamla blad på våren när de nya skotten kommer (brukar passa bra vid vårstädning). (Jättedaggkåpa)

Kantnepeta (blå blommor). Klipp ner efter blomning för att få en ny blomning (blommar hela sommaren om man klipper ner när den börjar se risig ut) (låt bladen vara kvar på hösten så får den mer näring och blir ännu finare på våren) Rensa bort gamla blad på våren. (Kantnepeta)

Låda 3
Vit Bondsyren (Länk)

Rönn (gammal)

Vintergrönt marktäckande
(Länk)

Gången:
Spirea, troligen bukettspirea. Beskärs i JAS (juni, aug, sep) eller under vårvintern (mars, april) för att inte tappa blomning.
https://www.blomsterlandet.se/Vaxter-och-tillbehor/Ute/Prydnadsbuskar/Spirea/Bukettspirea/?

Gård 2

Låda 4
Löjtnantshjärtan (Länk)

Vintergrönt marktäckande (Länk)

Träd, oklart vilken sort.

Låda 5
Rosa rododendron (gammal)

Rhododendron vit (Länk)

Perenner:
Jättedaggkåpa (runda blad). Kan blomma igen om man klipper ner växten efter blomning. (låt bladen vara kvar på hösten så får den mer näring och blir ännu finare på våren) Rensa bort gamla blad på våren. (Länk)

Kantnepeta (blå blommor). Klipp ner efter blomning för att få en ny blomning (blommar hela sommaren om man klipper ner när den börjar se risig ut) (låt bladen vara kvar på hösten så får den mer näring och blir ännu finare på våren.) Rensa bort gamla blad på våren. (Kantnepeta)

Låda 6
Vintergrönt

Buske, oklart sort.

Låda 7
Rhododendron vit (Länk)

Sammanställning våren 2015
Hanna-Sofia Berns