Kontaktinfo

Styrelsen kontaktas lättast per mejl: styrelsen@dykaren12.se
Det går även bra att lägga en lapp i styrelsens brevlåda som sitter i trappuppgången i 45B..

För felanmälan, hustomtar etc. se under Information för boende

Styrelsemedlemmar och ansvarsområden 2020-2021

Emma Berglind / 45D, tel: 070-200 10 51
Ledamot och ordförande. Kontaktperson för mäklare samt lokalhyresgäster.

Jennie Arneving/ 45B, Tel: 073-403 54 02
Ledamot och kassör. Ansvarig för föreningens brevlåda, leverantörsfakturor, föreningens lån och fastighetsdeklaration & lånestock.

Owe Johansson / 45E , Tel: 070-754 48 05
Ledamot. Ansvarig för byggfrågor, hissar m.m.

Richard Forrest / 45E, Tel: 0707-44 11 29
Ledamot. Ansvarig för försäkringsfrågor samt (blå) nycklar

Jennie Eriksson/ 45B,
Ledamot och sekreterare.

Henrik Wellander / 45D, Tel: 072-5967187
Ledamot. Ansvarig för hemsida, informationsbrev, medlemsförteckning.

Max Arnstedt / 45D, Tel: 0739-966 320
Ledamot. Ansvarig för byggfrågor m.m.

Anders Jemdahl / 45B, Tel: 072-529 8176
Suppleant. Ansvarig för byggfrågor m.m.

Anton Gisterå / 45B, Tel: 070-537 86 78
Suppleant. Ansvarig för överlåtelse och nya medlemmar. Ansvarig för hobbyrum, soprumsnyckel och lokalhyresgäst: kontoret i E-huset.

Mats Ehrning /45B, Tel: 070-2987469
Suppleant. Ansvarig för parkeringsplatskö.

Förtroendeuppdrag

Alar Soosaar / 45B, Tel: 070-554 4569
Ansvarig för nya brickor/fjärrkontroll för passersystem.

Adresser

Adress för panter (noteringar och avnoteringar):
RB
Lägenhetsförteckningen
Box 307
75105 UPPSALA

Adress för övriga ärenden:
Brf Dykaren 12
Alströmergatan 45 B
112 47 Stockholm

Ersättning för kvitton och utlägg som man gjort för föreningen
Fyll i en utläggsblankett (finns i tvättstugan samt för nedladdning och utskrift).
Efter komplett ifyllnad lägg blanketten i föreningens postlåda i B-porten.