Kontaktinfo

Styrelsen kontaktas lättast per mejl: styrelsen@dykaren12.se
Det går även bra att lägga en lapp i styrelsens brevlåda som sitter i trappuppgången i 45B..

För felanmälan, husvärdar etc. se under Information för boende

Styrelsemedlemmar och ansvarsområden 2022-2023

Emma Berglind / 45D, tel: 070-200 10 51
Ledamot och ordförande. Kontaktperson för mäklare samt lokalhyresgäster. Lokalhyresgästansvarig för förskolan och restaurangen.

Julia Viklund/ 45B, Tel: 073-360 97 88
Ledamot och kassör. Ansvarig för föreningens brevlåda, leverantörsfakturor, föreningens lån och fastighetsdeklaration & lånestock.

Torbjörn Eng / 45D, Tel: 0735-256 453
Ledamot och sekreterare. Ansvarig för grannsamverkan.

Bodil Steen  /45B, Tel: 073-3118537
Ledamot. Ansvarig för hemsida och medlemsförteckning.

Marcus Källbrink / 45B, Tel: 070-639 42 85
Ledamot. Ansvarig för fastighet, leverantörer, byggfrågor, hissar m.m.

Max Arnstedt / 45D, Tel: 0739-966 320
Ledamot. Ansvarig för fastighet, leverantörer, byggfrågor, hissar m.m.

Marika Lundsten / 45B, Tel: 070-384 85 75
Suppleant. Ansvarig för försäkringsfrågor.

Anton Gisterå / 45B, Tel: 070-537 86 78
Suppleant. Ansvarig för överlåtelse och nya medlemmar. Ansvarig för brandskydd, hobbyrum, soprumsnyckel och lokalhyresgäst: kontoret i E-huset.

Förtroendeuppdrag

Andreas Steen  / 45B, Tel: 070-7 933426
Ansvarig för nya brickor/fjärrkontroll för passersystem, garagekö, namntavlor, blå nycklar och namnskyltar.

Ingrid Lignell  / 45B, Tel: 070-9507770
Tvättstugeansvarig.

Erik Ahlner och Ulrika Sundström 
Valberedning.

Adresser

Adress för panter (noteringar och avnoteringar):
RB
Lägenhetsförteckningen
Box 307
75105 UPPSALA

Adress för övriga ärenden:
Brf Dykaren 12
Alströmergatan 45 B
112 47 Stockholm

Ersättning för kvitton och utlägg som man gjort för föreningen
Fyll i en utläggsblankett (finns i tvättstugan samt för nedladdning och utskrift).
Efter komplett ifyllnad lägg blanketten i föreningens postlåda i B-porten.