Vid påbörjat angrepp

Vid påbörjat angrepp, larma polisen, gör dig synlig, notera signalement och annat du ser. Gör observationer och möt tillkallad polis. Informera ditt kontaktombud och dina grannar. Ingrip inte handgripligen om du inte är helt säker på att lyckas, du riskerar att själv mötas med våld. Lagen ger dig rätt, men inte skyldighet att ingripa. Du har rätt att ingripa mot brott enligt RB 24§ 7, så kallat envarsgripande.

”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211).”

Envarsingripande av ungdom under 15 år sker med stöd av LUL paragraf 35 (Lagen om unga lagöverträdare).

Efter brottet är det bra om du hjälper den drabbade och ställer upp som vittne!

Om du misstänker brott eller om brott påbörjat – ta hjälp av iakttagelseblanketten för att notera det du lägger märke till.

Blanketten hittar du här (pdf)

OBS! Beakta alltid den risk du själv utsätter dig för om du har för avsikt att ingripa mot en gärningsman. Vi rekommenderar att du vid upptäckt av ett brott först larmar polisen och därefter iakttar och noterar tills polis anländer.

Gå till sidan ”Vid misstanke om brott”

Källa: www.samverkanmotbrott.se