Fastighetsuppgifter

Kvarterets namn: Dykaren

Bostadsrättsföreningens namn: Brf Dykaren 12

Bostadsrättsföreningens adress: Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

Energideklaration (2020), PDF

Byggår: 1911–1918
Ombyggnader: 1927, 1934 och 1936

Övergripande åtgärder:
1983 Fastigheten renoverad
1986 Vindslägenheter byggda
1988 Tak
2009–2010 Fönster renoverade
2012 Fasad delvis renoverad
2012 Moderna värmeväxlare installerade för fastighetens värmeförsörjning
2014 Säkerhetsdörrar installerade, Fiber indragen
2015 Källare renoverad i gathuset. Ventilationskanaler rensade.

Stambyte: 1983 i samband med renoveringen¹

Antal våningar:
4 + vindslägenheter

Antal trapphus: 3 stycken nyttjade och 2 i princip onyttjade

Antal lägenheter:  46 lägenheter

Lokaler: restaurang Schnitzelei, Jensen förskola, kontorslokalen IDI Profiling AB

Garage: 26 bilplatser och 4 MC-platser, samtliga på källarplan

Vind: Inredd till 6 stycken vindslägenheter

Förråd: Till varje lägenhet hör ett källarförråd

Taktyp: Falsat plåttak

Fasadtyp: Puts

Fönster: Kulturglas, 2-glas, inåtgående med bågar o karmar av trä. Delvis spröjsade.

Tvättstugor: 1 tvättstuga, 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp, 1 mangel

Stomme: Murat tegel och betong.

Bjälklagstyp: I-balkar, mellanliggande bärande delar av betong, lätt fyllning, trägolv.

Hissar: 3 stycken. 1 äldre i A-huset, och 2 nyare i B-huset samt D-huset.

Ventilation: Självdrag, förstärkt med mekanisk från-luft i kök och dusch. Lokaler försedda med funktionsanpassad mekanisk till- och från-luftventilation.

TV, bredband etc.: Ownit är för leverantör av bredband. Canal Digital (del av Telenor) är leverantör av KabelTV. (2020)

¹ I samband med renoveringen 1983 utfördes även stambyte. Omfattningen av detta stambyte framgår av dokument och avtal som nuvarande styrelse bedömt som korrekta och tillförlitliga. Styrelsen kan dock inte garantera att stambyte utfördes i samtliga lägenheter.

Denna sida är uppdaterad 2020-06-21