Ersättning för utlägg

Ersättning för kvitton och utlägg som man gjort för föreningen
Fyll i en utläggsblankett (finns i tvättstugan samt för nedladdning och utskrift).
Efter komplett ifyllnad lägg blanketten med kvitton i föreningens postlåda i B-porten.