Underhållsplan

En underhållsplan är framtagen för vår förening. Den visar en samlad bedömning av fastighetens behov av underhåll för den närmaste tioårsperioden.

Underhållsplanen går igenom tak, fasader, fönster, balkonger, terrasser, stuprör, markytor, trapphus, hissar, dörrar, garage, tvättstuga samt undercentral.

Styrelsen använder underhållsplanen för att följa upp fastighetens långsiktiga underhållsbehov. Denna tillsammans med andra åtgärder lägger grunden till den årliga underhållsbudgeten och till styrelsens prioriteringar.

Läs underhållsplanen (pdf).