Länkar

2:a handsuthyrning av bostadsrätt (dokument)

UTHYRNING I ANDRA HAND – detta gäller mellan bostadsrättshavare och hyresgäst (en skrift från Fastighetsägarna)

Använd följande blankettmallar om du vill ansöka om uthyrning i 2:a hand

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND ( skickas till Styrelsen@dykaren12.se i god tid inför nästa planerade styrelsemöte.

Energitips 

Mobila återviningsstationer

Sveriges BostadsrättsCentrum AB:
www.sbc.se