Hustomtar

Våra hustomtar 2020/2021
Hus B: TBD
Hus D: TBD
Hus E: TBD

Tvättstugeansvarig är Ingrid Lignell  (45B)
När något måste åtgärdas i tvättstugan kontakta tvättstugeansvarig

Sammankallande till gårdsgruppen är Carina Sahl

Om du har du ett ej akut ärende, var vänlig lägg en lapp i hustomtens brevlåda.

När kontaktar jag hustomten?

När lampor eller proppar måste bytas

  • i gemensamma utrymmen
  • över portingångarna
  • på gården (belysningsstolparna)
  • i garaget (hustomte E-huset)

När något måste åtgärdas i A- och C-ingångarna
A-ingång inklusive vindsplanet på 5 tr (hustomte B-huset)
C-ingången inklusive toalett i C-porten (hustomte D-huset)

När något måste åtgärdas i cykelförråden
Kontakta hustomte B-huset

När garageporten inte fungerar
Kontakta styrelsen.

När hissen är trasig
På dagtid – kontakta S:t Eriks hiss 08-19 42 00, kundnr: 138
Övriga tider – kontakta TBD

 När något måste åtgärdas i källarförråden
Källaren i E-huset (hustomte E-huset)
Källaren i B-huset (hustomte B-huset)

När jag har synpunkter på trappstädningen
Kontakta hustomten i B-huset som är kontaktperson mot trappstädfirman.

När något måste åtgärdas i soprummet
Kontakta hustomten i B-huset

När jag har upptäckt råttor
Kontakta hustomte D-huset som kan tillkalla Nomor Råttbekämpning.

När något måste åtgärdas i hobbyrummet
Kontakta hustomte D-huset

När sanden är slut 
Vi sandar utanför portarna. Sand finns i sandlådan utanför B-porten.

När vi behöver skotta snö
Hustomtarna kallar ihop snöskottargruppen, som även skottar de gemensamma balkongerna i trappuppgången E-huset.

När jag upptäcker klotter
Klotter polisanmäls och saneras.