Grannsamverkan

I samband med årsstämman den 21 maj 2012 fick vi besök av polisen John-Olof Astertoft. Han berättade vad grannsamverkan är och vilken nytta den har för bostadsrättsföreningar. Polisen John-Olof Astertoft är kontaktperson för vår förening. Om vi har frågor eller ärenden som rör vår fastighet kan vi vända oss till honom.

”Genom att hjälpa andra, hjälper man sig själv” – det är innebörden av den grannsamverkan vi nu bygger upp i föreningen. Lena Danielsson är ansvarig för grannsamverkans-gruppen i Dykaren 12.

Vad är då Grannsamverkan?
Kort sagt innebär det att grannar samverkar och samarbetar med lokal polis
för att minska vardagsbrottsligheten – det är exempelvis inbrott i
bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse.

Gå till sidan ”Vid misstanke om brott”
Gå till sidan ”Vid påbörjat angrepp”

Läs mer på:
www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se