Bostadsrättsföreningen

Idag
Bostadsrättsföreningen Dykaren 12 ligger på Alströmergatan 45, i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. I föreningen finns sammanlagt 46 lägenheter.

Kort historik
Huset byggdes mellan 1911–1918 och ritades av arkitekt Sam Kjellberg. Ombyggnad har skett vid flera tillfällen: 1927, 1934 och 1936. Byggföretaget Bygg-Oleba (Anders Diös) köpte huset 1982 för att göra 40 moderna lägenheter av 74 gamla. En helrenovering ägde rum 1982–1983 och BRF Dykaren 12 bildades då. Några år senare byggdes vindarna om till vindslägenheter.