Andrahandsuthyrning

För andrahandsuthyrning krävs styrelsens tillstånd innan uthyrning sker. Skriftlig ansökan görs med uppgift om skäl, andrahandshyresgäst, uthyrningstid samt adress och telefon till bostadsrättsinnehavaren under uthyrningstiden. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen.

Kortaste tillåtna tiden för uthyrning är 30 dagar. Skäl för uthyrning kan till exempel vara tillfälligt arbete på annan ort under en tidsbestämd period då medlemmen inte själv har möjlighet att bo i lägenheten eller längre semesterresor. OBS! Oavsett anledning krävs att hyresgästen har tecknat en temporär hemförsäkring motsvarande den tiden man hyr.

2:a handsuthyrning av bostadsrätt (dokument)

UTHYRNING I ANDRA HAND – detta gäller mellan bostadsrättshavare och hyresgäst (en skrift från Fastighetsägarna)

Använd följande blankettmallar om du vill ansöka om uthyrning i 2:a hand

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND ( skickas till Styrelsen@dykaren12.se i god tid inför nästa planerade styrelsemöte)

FULLMAKT VID UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND (Om styrelsen har godkänt 2:ahandsuthyrningen, använd denna blankett för avtalet mellan BR-ägare samt den som ska hyra i 2:a hand)