Frågor och svar

Utdrag ur lägenhetsregistret, s.k. mäklarbild, handhas av föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko (Riksbyggen). (Inte av styrelsen.)
Simpleko handhar också ärenden som rör pantsättning för föreningen.

Kontakta Riksbyggen Lägenhetsförteckning på tel 018-660194
Adress:
RB Fastighetsägare AB
Box 307  (Portalgatan 2 B)
751 05 Uppsala
www.riksbyggen.com
Mail: rbfast.hyror@riksbyggen.se

Överlåtelseavgift?
2,5%. Betalas av köparen.

Pantsättningsavgift?
1%. Betalas av köparen.

Är samtliga 3 lokaler uthyrda?
Ja

Är samtliga 46 lägenheter upplåtna med bostadsrätt?
Ja

Finns cykelrum?
Ja, 2 st inomhus samt cykelställ på innergården.

Hur många garageplatser finns det? Vad kostar en plats att hyra? Är det kö?
Det finns 25 bilplatser och de kostar 1100 kr per plats (från 1/1 2017). Platserna hyrs endast ut till medlemmar i BRF Dykaren 12.
Ansökan om plats görs till styrelsen.
För närvarande står medlemmar i kö.
Det går tyvärr inte att säga hur lång tid det tar att få en garageplats då det beror på efterfrågan samt antal medlemmar med garageplats som flyttar från föreningen. Detta är något som varierar. Frågor om aktuellt köläge kan skickas till ansvarig för garagekön, Andreas Steen.

Hur många MC-platser finns det? Vad kostar en plats att hyra? Är det kö? 
Det finns 5 MC-platser och de kostar 490 kr (från 1/1 2017) per plats.
Ansökan om plats görs till styrelsen.
Det finns platser tillgängliga . (2020-12-15)
Frågor om aktuellt köläge kan skickas till ansvarig för garagekön, Andreas Steen.

Vilka obligatoriska åtaganden finns?
Föreningens höst och vårstädning. Annars frivilliga uppdrag som exempelvis snöskottning, trädgårdsplantering o.dyl.

Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Föreningen äger fastigheten byggnaden står på.

Accepteras juridisk person i föreningen?
Nej

Accepteras delat ägande (släkt/föräldrar/barn)?
Ja

Finns speciella önskemål innan godkännande?
(t.ex. Ordförande vill träffa den som ansöker, medlemskap i HSB, UC)
Nej

Var skickas in- och utträdesansökningarna?
Brf Dykaren 12
Att: Ordförande
Alströmergatan 45 B
112 47 Stockholm

Har avgiften förändrats de senaste åren?
Ja, den sänktes 2017.

Finns beslutade avgiftsförändringar?
Nej, inga planerade.

Hur ser föreningens ekonomi ut?
Föreningens ekonomi framgår av senaste årsredovisningen.
Gå till ” Årsredovisning”  under ”Om Dykaren12”.

Vad ingår i avgiften?
I avgiften ingår vatten och värme.
Bredband via fiber från Ownit samt KabelTV från Canal Digital (Digitalt T1-Bas samt Analogt grundutbud) (2017-12-15).
Medlemmen står själv för den egna förbrukningen av el.

Är stammar bytta?
Stambyte i samband med renoveringen 1983.
Styrelsen kan dock inte garantera att stambyte utfördes i samtliga lägenheter.

Har el-stigare bytts?
Befintliga huvudledningar (el-stigare) till lägenheter och uthyrningslokaler installerades i samband med ombyggnaden 1983.

Planerar ni några större renoveringar inom  närmsta framtiden? 
Många små och medelstora renoveringar men inget som i dagsläget föranleder avgiftshöjningar. (2016-05-10)
I övrigt se sidan Underhållsplan.

Är föreningen ”äkta”?
Ja.

Vem kan jag kontakta i föreningen?
Se kontaktinfo.

Denna sida är uppdaterad 2018-02-12