Grovsopor

Föreningen har sedan våren 2019 ett soprum där återvinning, hushållssopor och matrester kan slängas. Grovsopor kan tyvärr inte slängas i soprummet och rekommenderas att köras till återvinningscentral alternativt slängas i container för grovavfall som beställs inför varje städdag (höst/vår).

Vad räknas som grovavfall/grovsopor?
•    Restavfall porslin, stoppade möbler gips, spegelglas och isolering.

•    Brännbart avfall plast, gummi, böcker med hård pärm och papper.

•    Trämaterial brädor, trämöbler, pall och emballageträ.

•    Metall verktyg, takplåt, cyklar, diskbänkar och aluminiumkastruller.

•    Trädgårdsavfall ris och kvistar.

•    Fyllnadsmassor jord, sten, grus, betong och tegel. 

Var läggs elavfall och miljöfarligt avfall?
Det kör man iväg själv till en återvinningscentral eller förvarar till nästkommande städdag. Då finns det möjlighet att slänga detta i en gallerbur bredvid containern (som föreningen får betala en avgift per kg för). Till elektronikavfall räknas exempelvis vitvaror, lysrör och bildäck. Batterier och lågenergilampor kan numera slängas i föreningens soprum.

Den ”mobila miljöstationen” är ett alternativ till de fasta miljöstationerna. Den består av en lastbil som på bestämda tider och platser (se på www.stockholmvatten.se) kostnadsfritt hämtar hushållens farliga avfall och elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler. Miljöfarligt avfall kan även kostnadsfritt lämnas på Preem-macken, Norr Mälarstrand 31.