Garageplats

Föreningen har 25 garageplatser och 5 MC-platser.
Följande principer gäller för garagekön:

Anmälan
Anmälan till garageplats görs skriftligt till styrelsen. Datum för anmälan avgör plats i kön. Endast en plats tilldelas per hushåll.

Byteskö 
Om man redan har en plats men vill byta är det möjligt att ställa sig i byteskö. Anmälan görs skriftligt till styrelsen. När en ledig plats uppstår får den som står först i byteskön erbjudande om att byta. Därefter får den som står först i garagekön erbjudande om den lediga platsen.

Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand ska godkännas av styrelsen. Styrelsen anvisar andrahandshyresgäst från garagekön. Det är givetvis tillåtet att låna ut sin plats om man t.ex. är bortrest, har semester eller är på landet. I de fall styrelsen godkänt andrahandsuthyrning av en lägenhet är det tillåtet att hyra ut garageplatsen till andrahandshyresgästen. Medlem som inte tänker utnyttja sin plats under en längre tid uppmanas att kontakta styrelsen för att få den uthyrd.

Uppsägning av garageplats
Uppsägning av garageplatsen skall göras skriftligt senast en månad innan platsen skall lämnas. Detta gäller även den som flyttar från fastigheten.