Kallelse – extra föreningsstämma BRF Dykaren 12 – måndagen den 18 november kl. 19:00

Av | 2019-11-04

Hej alla medlemmar,

Välkomna på en extra föreningsstämma och informationsmöte. Vi vill under mötet informera om den tilltänkte hyresgästen för förskolelokalerna samt rösta om motion för arvoden för styrelsen (se bifogad kallelse och motion med mer information).
Tid: Måndagen den 18 november, kl. 19:00
Plats: Förskolan (ingång D-huset) – OBS: Mötet är stående så ta med stol vid behov.
Nedan har blivit utskickat per email:
– Kallelse
– Motion (1st)
– Bilagor till motion (2st)
– Fullmakt för röstning som bör skrivas i om ni ej kan närvara på mötet
Hälsningar,
Styrelsen BRF Dykaren 12