Värmeprojektet – status och information

Av | 2019-12-23

Hej alla medlemmar,

Nedan sammanfattas nuvarande status för det pågående värmeprojektet.

Vid problem mer värme i er lägenhet ber vi er att skicka ett mail till tobias@installationsteknikerna.se och ange problemet samt kontaktuppgifter.

Översiktlig info

I steg 2 har nya termostater installerats av Intab med en måltemperatur på 21,5 grader. Det återstår dock ett antal injusteringar som kommer genomföras först efter julhelgen.

Fastigheten är komplex och har haft olika byggperioder, sammanslagningar av lägenheter, vindsvåningar, etc vilket ökar behovet av justeringar i efterhand.

Vi hoppas att ni har överseende med situationen och önskar er en God Jul!

Detaljerad info från Intab

Termostatbytet i lägenheterna har slutförts.

Besök visade på stor skillnad på temperaturer mellan lägenheter i alla tre husen. Generellt sett högre temperatur i hus E. Detta är nu justerat för att få jämnare temperatur i alla hus.

Målet för senaste besöket har varit att hamna på ca 22,5 grader i samtliga lägenheter, för att sedan justera kurvan ned till måltemperaturen 21,5.

I lägenheter med för höga temperaturer kan det kännas en stor skillnad nu när temperaturen sjunkit ett par grader. Radiatorerna kommer att kännas kalla då termostaten stänger vid 22 grader.

Ett par lägenheter har haft problem med oljud som uppstått efter justering. Detta beror på att man under fastighetens historia renoverat och bytt radiatorer i vissa rum till mindre som inte klarar att hantera det tryck och flöde som ursprungsradiatorerna behöver ha för att fungera. Man har då inte tagit hänsyn till systemets ursprungliga dimensionering vid radiatorbytet.

Ljudproblemet föreslås hanteras efter helgdagarna då kurvan och pumptrycket måste justeras. Eventuellt är dessa efterjusteringar tillräckliga för att få ned ljudnivån i dessa lägenheter. Om inte kan det bli aktuellt med byte av radiatorer/ventiler för att anpassa till systemet.